AKTUELT – FJORDGLAS RSS

TEK 17 -

Kapittel 14 Energi § 14-3. Minimumsnivå for energieffektivitet  (1) Følgende minimumsnivå skal alltid være oppfylt:  Veiledning til første ledd   Både § 14-2 første og annet ledd gir rom for fleksibilitet. Minimumsnivåene sikrer en minste akseptabel kvalitet på utvalgte bygningsdeler (gjennomsnitt) og på bygningskroppen.     a) Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal ha:Tabell: Minimumsnivå U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time) ≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

Les mer

Rømningsveg Krav til rømningsvindauge: Fri opningsbreidd: minimum 500mmHøgde: minimum 600mm I tillegg skal breidde + høgde vere minimum 1500mm. Avstand frå golv til underkant opning bør vere maksimalt 1200mm, om det ikkje er gjort tiltak for å lette rømming. (montert benk eller liknande under vindauge).   Tabell for Toppsving Minimumbreidd x høgde Modulmål Fri opningshøgd 1014 x 1050   600 989 x 1088 M 10 x 11 625 921 x 1188 M 10 x 12 693 849 x 1288 M 9 x 13 765 791 x 1388 M 9 x 14 823 718 x 1488 M 8 x 15 896 636 x...

Les mer

All luft inneheld meir eller mindre vassdamp. Varm luft kan halde på meir vassdamp enn kald luft. Dersom ein avkjøler varm fuktig luft vil det etter kvart oppstå kondens. Glasrutene er normalt dei kaldaste punkta i eit rom og dermed kan det danne seg dogg på desse. Er det kaldt nok kan det jamvel dannast is. Mest utsett er soverom, kjøkken og våtrom.   Her får du råd frå Glass og Fasadeforeningen ->    

Les mer

2-lagsglas, Energiøkonomi -

Glasruter som skal monterast høgt til fjells må trykkutjamnast Luftrommet mellom glasrutene er hermetisk forsegla. Varierande trykk og temperatur vil påvirke inn- eller utbøying av isolerruta, og blir skilnaden for stor kan det føre til lekkasje i kantforseglinga eller at glaset sprekk. Våre produkt er basert på montering opp til: 1000 m.o.h. for 2-lags glas   800 m.o.h. for 3-lags glas Produkt med glas som skal monterast høgare til fjells må trykkutjamnast. Om vi får oppgitt høgde over havet og gjennomsnittstemperatur der det skal monterast kan vi få glas som er korrekt tilpassa forholda.  

Les mer