TEK 17 -

Krav U-verdi TEK 17

Kapittel 14 Energi

§ 14-3. Minimumsnivå for energieffektivitet

 (1) Følgende minimumsnivå skal alltid være oppfylt:

 Veiledning til første ledd

  •  

    Både § 14-2 første og annet ledd gir rom for fleksibilitet. Minimumsnivåene sikrer en minste akseptabel kvalitet på utvalgte bygningsdeler (gjennomsnitt) og på bygningskroppen.

     

 

a) Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal ha:
Tabell: Minimumsnivå

U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5