Innslåande

Tovegs innadslåande vindauge, opnast med ein vridar.  Hengsla i botn for lufting, svingast inn for vasking. Leverast med kraftige skjulte hengsler

Kan mellom anna leverast

  • med utanpålagde/gjennomgåande sprosser
  • ferdig beisa/lakka
  • vrider m/nøkkel lås eller sperre
  • med ulike glastypar
  • på spesialmål, mellomliggande mål

innadslåande vindauge    

Fjordglas innadslåande med skjulte hengsle Ordinært vindauge med synlege hengsle

 

Kan og leverast som 2-rams vindauge utan midtpost som gir stor opning slik at det kan bl.a. kan nyttast som rømningsvindauge.