Sprosser

Utanpålagde sprosser på klips


sprosser på klips28 og 44 mm breidde, lik profil innvending og utvendig.
Desse blir festa med klips på glaslista, lysmålet blir ikkje redusert då der er ingen omkantramme.
Ubehandla og farga sprosser på klips blir levert i furu mens standard kvite sprosser blir levert i vedlikehaldsfri PVC. (standard kvit farge: NCS S 0502-Y)

 

 

Utanpålagde sprosserammer

Standard feste med pluggar, men kan leverast med hengsle.

Type F

Type F

Type G

Type G

Type H

Type H

Type E

Type E

Type J

Type J

Type K

Type K

Type L

Type L

 

Duplex sprosser

Duplex sprosser1. Innvendig sprosse limt på glas
2. Aluminiumssprosse mellom glas
3. Utvendig sprosse på klips

 

Som eit alternativ til kobla vindauge kan vi levere duplex sprosser. Dette kan vere eit alternativ om ein syns at gjennomgåande sprosser er for kraftige og at utanpålagde sprosser er for spinkle
Den innvendige sprossa er limt på glaset, medan den utvendige sprossa blir festa med klips, noko som forenklar vedlikehald og gjer den meir haldbar mot ver og vind.

Kan og leverast utan aluminumsprosse mellom glasa som eit rimelegare alternativ.

 

 

Gjennomgåande sprosser

gjennomgåande sprosser

Våre standard gjennomgåande sprosser er 60 mm breie, men kan og leverast på 78mm breidde.