Fastkarm

Vindauge som ikkje kan opnast er rimelegare og kan om ønskjeleg leverast i kombinasjon med andre vindauge og dører. Fast karm gir høve til stor varasjoner med omsyn til utforming, t.d. skrå og runde vindauge.

Vindauge med fast karm kan m.a. leverast

  • med utanpålagde/gjennomgåande sprosser
  • ferdig beisa/lakka
  • med ulike glastypar
  • som kombinasjonsvindauge
  • med/utan ventil
  • på spesialmål, mellomliggande mål