Reklamasjonsforespørsel

Alle reklamasjonsforespørslar skal varslast oss skriftleg via e-post. Me viser til våre generelle sals og leveringsvilkår, der reklamasjonsgrunnar og våre unntak frå reklamasjon er beskrive og lista opp. 

Alle forespørslar skal innehalde kva ordrenr det gjeld, og bileter av skade eller problem som det blir reklamert på.

Trykk her for å sende oss ein reklamasjonsforespørsel