Kvifor blir det dogg på glaset?

Kvifor blir det dogg på glaset?

All luft inneheld meir eller mindre vassdamp. Varm luft kan halde på meir vassdamp enn kald luft. Dersom ein avkjøler varm fuktig luft vil det etter kvart oppstå kondens. Glasrutene er normalt dei kaldaste punkta i eit rom og dermed kan det danne seg dogg på desse. Er det kaldt nok kan det jamvel dannast is. Mest utsett er soverom, kjøkken og våtrom.

 

Her får du råd frå Glass og Fasadeforeningen ->