Toppsving

Toppsving gjer vaskinga til ein draum fordi ramma kan snuast rundt 180° på utsida, utan å røre gardinene. Toppsving blir levert med barnesikring som standard.

Våre toppsving vindauge blir produsert av dei beste råvarene på marknaden. Rammer i norsk furu, og glas av beste kvalitet. Som standard blir dei levert med horisontalt glidehengsla Spilka beslag. Opning og lukking skjer med vridar med espangolett. Vridar i matt krom med skjult skruing. Kan leverast med ventil. Du har også stor valfridom med omsyn til glastypar, sprosser, overflater, dimensjonar og tilbehøyr.

Sprosser

Toppsving kan leverast med med både utanpålagde og gjennomgåande sprosser. Sjå meir informasjon om sprosser.

Overflatebehandling

Alle våre vindauge kan overflatebehandlast før levering slik at du slepp beis på lister, glas og beslag. Vi kan òg levere med ulik farge innvendig / utvendig, farge utvending / klar lakk innvending eller ubehandla innvendig. Vår standard kvit farge er NCS S0502-Y, men med eigen blandemaskin kan vi lage alle fargar. Oppgi fargekode i NCS nr.

 

Vi lagerfører kvite toppsving vindauge i flg. storleikar:

   

 

Høgder

      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   

488

588

688

788

888

988

1088

1188

1288

1388

1488

Breidder

5

488

x             x

 

   
6

588

 

x

 

   

x

 

x

 

 

 

7

688

    x      

 

       
8

788

  x   x    

 

x      
9

888

  x     x

 

  x      
10

988

x x   x

 

x

x

x      
11

1088

  x  

 

    x x      
12

1188

  x

 

     

 

x

x

   
13

1288

 

         

 

x      
14

1388

              x      
15 1488               x