Odin Sidefelt

Gjer litt ekstra stas på innderdøra di med eit lekkert sidefelt.

Sidefelt passar særleg godt der det er god plass og gir høve for større døropning om ein vel sidefelt med hengsle.

Me kan òg tilby sidefelt spesialtilpassa til kvar enkelt dørmodell på førespurnad.