Trykkutjavning av isolerglasruter.           

Glasruter som skal monterast høgt til fjells må trykkutjavnast.

Dette då luftrommet mellom glasrutene er hermetisk forsegla og varierande trykk og temperatur vil påvirke inn- eller utbøying av isolerruta, som kan føre til lekkasje i kantforsegling eller at glaset sprekk.

Våre produkt er basert på montering opp til:

  • 1000 moh for 2-lags glas
  •   800 moh for 3-lags glas

Produkt med glas som skal monterast over dette må trykkutjavnast.
Om vi får oppgitt høgde over havet og gjennomsnittstemperatur der det skal monterast kan vi få glas tilpassa forholda.

 

Trykkutjevnet glass