Haspe, vridar, og ventil

Hasper for topp og sidehengsla vindauge

Standard haspe for topp og sidehengsla vindauge i elforzinka utførelse, kan og leverast i gulkromat


Dråpehaspe for topp og sidehengsla vindauge

Alternativ haspe for topp og sidehengsla vindauge i krom utførelse, kan og leverast i messing


Enkel vridar

Som alternativ til hasper som er standard på topp og sidehengsla kan vi levere vridar CH7937 matt


Vridar for espangolett

Vridar for toppsving, opnar vindauget med eit handtak, kan og leverast som tilval på topp og sidehengsla vindauge


Utvendig stormkrok

Standard rustfri stormkrok, ferdig montert på topp og sidehengsla vindauge


Innvendig stormkrok

Som tilval kan vi levere innvending stormkrok


Luftesikring

Som tilval kan vi levere skjult luftesikring, blir montert under ramma. slik at den ikkje står i vegen om ein vil løyse den ut


Innvendig luftesperre

Lar ramma stå i fast luftestilling, må opnast frå innsida for å frigjerast. Hindar at  ramma kan opnast frå utsida

 


 

Sidehengsla beslag

På sidehengsla vindauge brukar vi galvaniserte kvalitetsbeslag frå Ipa med messingtapp.

Kan som tillegg leverast med kvit lakkert overflate eller med knopp


 

Ventil

Som tilval leverer vi ventil på vindauga. Gjer god tilluft om ein ikkje har annan ventilasjon.


Funksjonsglas

Dei fleste produkta våre kan leverast med ulike funksjonsglas for energisparing,
lys- sol- og varmeregulering, støydemping, sjølvrensing,
sikkerheit, dekor og brannvern.