Rømningsveg

Krav til rømningsvindauge:

Fri opnings breidde minimum 500mm,
høgde minimum 600mm, i tillegg skal breidde+høgde vere minimum 1500mm.

Avstand frå golv til underkant opning bør vere maksimalt 1200mm, om det ikkje er gjort tiltak for å lette rømming. (montert benk eller liknande under vindauge)


Tabell for Toppsving
Minimum
breidd x høgde
Modulmål Fri opnings
høgd
1014 x 1050   600
989 x 1088 M 10 x 11 625
921 x 1188 M 10 x 12 693
849 x 1288 M 9 x 13 765
791 x 1388 M 9 x 14 823
718 x 1488 M 8 x 15 896
636 x 1588 M 7 x 16 978

 

PS !
På toppsving må utvendig karm høgde vere minst 1050mm for å få 600mm fri opning. (sjå skisse)


Tips:

Minste utvendig karm breidde på 612mm gir 500m fri opning.

Minste utvendig karm høgde på 712mm gir 600m fri opning.

Utvending karmmål breidde + høgde må vere minimum 1724mm
(for å gi 1500mm fri opning)

Døme: