Informasjon om helligdag og ferie stengt mai/juni 2019


Vi vil holde stengt flg dagar i mai/juni:
Onsdag     1.mai – Offentleg høgtidsdag
Fredag     17.mai – Grunnlovsdag
Torsdag   30.mai – Kristi Himmelfartsdag
Fredag     31.mai – “Inneklemt” ferie dag

 


Mandag 10.juni – 2.Pinsedag