Rauland Glas

Bod- og hyttedørene er tradisjonelt handverk når det gjeld produksjon og materialval. Solid ramtre dør med panel i furu på begge sider.

Panelen består hovedsakleg av frisk kvist og lever med naturen. Døra blir difor påverka av store svingingar i temperatur og fukt, og må behandlast på alle sider før bruk. Der det er ein kaldgang mellom opphaldsrom og utgangsdøra, vil påverkinga av temperatur på utside og innside bety mindre med omsyn til vriding.

Dørene i Bod/Hytte-serien er laga for å tåle ein temperaturskilnad på 18 grader (dvs.: 18 grader skilnad på utside/innside).